Rent drikkevand

Bagside billede 2

Drikkevandssystemet er kun til drikkevand.

 

Jesper land Gregersens første opgave i Oldonyowas i 1991, som ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, var at få etableret et drikkevandssystem.

Alt ialt tog det 8 år helt fra start til slut at bygge vandledningen. Forberedelser påbegyndt 1991 - indviet 1999. Dette projekt blev gennemført med midler fra Danida. 

 

 Det gik godt og lagde grunden til et meget frugtbart samarbejde med Jesper og landsbyen Oldonyowas som nu har varet i snart 30 år 

I perioden 31/5 – 25/9 – 2014 blev en renovering gennemført med fondsmidler fra Poul Due Jensens Fond, Grundfos, Bjerringbro på 276.000 kr. 

Overskudet efter reparations arbejdet på 10.000 kr. blev brugt til at opbygge et lager med rør, fittings og andre materialer for fremtidig vedligeholdelse af drikkevandssystemet.

 

Drikkevandssystemets kilde ligger 14 km. fra landsbyen Oldonyowas i en højde af ca. 2500 m.

Grunden til at vi gik så højt op på bjerget Mount Meru, hvor Oldonyowas ligger, er at jo højere du kommer op på bjerget jo mindre fluorid er der i vandet. Jo længere tid vandet har været i kontakt med de forskellige mineraler på bjerget jo højere bliver indholdet af fluorid.

Det betød selvfølgelig at vi skulle forhandle med andre landsbyer om at få lov til at passerer deres område. Det var bestemt ikke nogen nem opgave, men efter næsten 4 år lykkedes endelig at få vandrettighederne til kilden. Så kunne det egentlige arbejde begynde.

Det meget krævende arbejde med at bygge drikkevandsledningen tog 4 år i et til tider meget besværligt terræn, op og ned af kløfter, grave vandrørene ned så skovelefanterne ikke ødelægger rørerene i deres iver efter at få fat i vandet.  Bygge trykudligningstanke så trykket ikke blev for stort i rørerene. Alt blev båret op på ryggen og alt arbejde med bygningen af systemet blev gjort manuelt, ingen maskiner kunne bruges pga. det meget vanskelige terræn og for at holde udgifterne nede.

     
     

 

Læs HELE fortællingen om reparations projektet her -> Rent drikkevandsystem / Maji Salama 

1
1
1
2
2
2
003
003
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
019
019
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50