21083097 10159329069945473 5918222300639354684 oDer er to vandsystemer i Oldonyowas.

Ét til drikkevand og kun til drikkevand.

Og ét til brugsvand, vanding af grønsagsmarker, tøjvask, personlig hygiejne, vanding af husdyr osv.

Det er helt nødvendigt at have to separate systemer, da brugsvandet har så højt et indhold af fluorid, at det er sundhedsskadeligt.

Landsbyens indbyggere er helt klar over faren ved at indtage for meget fluorid.

Ved tappestederne er der oftest to tappehaner. Én med drikkevand og én med brugsvand.

 

Læs artiklen "Betydning af fluorid i drikkevand"

 

Ud over tappestederne er der store fordelertanke med brugsvand, som gør det muligt vande store arealer med grønsager, som er en af landsbyens vigtigste indtægtskilder.

Her kan den enkelte landmand tilkoble sine plastikrør og på den måde få vandet til netop den mark man ønsker at vande.

De to artikler, henholdvis "Rent drikkevand" og "Brugsvand" fortæller om opbygningen af disse vandsystemer samt hvilke donorer der har hjulpet med at få vandsystemerne finansieret, og hvilken andel af byggeriet landsbyens borgere selv har i gennemførelse af vandsystemerne.