Økonomi

Regnskab 2021 - 2022

Revideret indsamlingsregnskab

Revisionsprotokollat af 16. december 2022

Ledelsens regnskabserklæring

 

Foreningen Landsby til Landsby benytter banken Nordea

Reg nr. 2380

Kontonr. 6294 453 456 

Støt Naturfagslokale