Oldonyowas mod Meru

Oldonyowas Village.

Oldonyowas er en landsby med ca. 3500 indbyggere i Tanzania, hvor betingelserne for at leve og dyrke landbrug er meget udfordrende. Landsbyen ligger på læsiden af Tanzanias næststørste bjerg Mount Meru. At ligge på læsiden vil sige, at de to regntider er meget uforudsigelige, kan udeblive eller være korte, komme for sent osv. Sidst i perioderne uden regn er der er ualmindeligt tørt og den vulkanske jord, der er frugtbar hvis regnen kommer, bliver som pulver hvor ens fødder synker ned, når man færdes gennem landsbyen. Derfor er landsbyen meget afhængig af vand fra kilder på bjerget, til madlavning, drikkevand, til vanding af dyr og afgrøder. Hvis regntiden udebliver, bliver vandmængden i kilderne mindre, og det kræver vedligehold af rørledninger, for at kostbart vand ikke skal gå tabt undervejs.

Hovederhvervet i Oldonyowas er landbrug. Grøntsagsdyrkning, især gulerødder er den store indkomstkilde. I landsbyen er der hver lørdag et meget stort marked hvor udbudet af varer og husdyr er stort. I den forbindelse har mange af landsbyens familier en butik eller lille restaurant på markedspladsen, som er med til at øge levestandarden i landsbyen

Landsbyens indbyggere består af to forskellige befolkningsgrupper: Wameru og Waarusha som har hver sit sprog. I Tanzania er man så heldig, at der et fællessprog, swahili, og selv om de taler deres eget sprog, når de er hver for sig, kommunikere de på swahili, når de er sammen. Det er absolut en fordel når man som udefrakommende skal arbejde i landsbyen, at man kan nøjes med at lære Swahili.

Helt oprindeligt kommer ingen stammerne fra denne del af landet.

Wameru kommer fra den anden side af Mount Meru, hvor Wameru er dygtige bønder, men i kolonitiden fik de arbejde af de bosættere som ejede al jorden i Oldonyowas og de blev ansat af koloniherren og bosatte sig i området.

Waarusha kommer oprindeligt meget længere væk fra, området omkring Para Mountains på den anden side af Kilimanjaro. Langt tilbage i tiden var de en slags arbejdsfolk for den langt mere kendte stamme, Masaierne. Over rigtig mange år overtog Waarusha rigtig meget af masaiernes levevis og har i dag næsten samme sprog, men er fastboende hvor masaierne er nomader. De holder mange husdyr og deres levemåde og byggestil, der er sammenlignelig med Masaierne, er ganske forskellig fra Wameru.

De har nu levet sammen i Oldonyowas i over 100 år på godt og ondt, men de har forstået at få det bedste ud af deres forskelligheder, så Oldonyowas i dag fremstår som et rigtig godt eksempel på en landsby der vil udvikling, og det er lykkedes.

 

Oldonyowas Village Government

Oldonyowas landsbyråd.Goeffrey og Elisante

Landsbyrådet er landsbyens øverste myndighed. Det består af 22 mænd og kvinder og man vedtager alt ved konsensus. Det betyder, at møderne kan være langvarige, men til gengæld går man så efter målet, når man er enige. Det er faktisk en demokratisk proces, men det har taget mange år at nå dertil, fordi man før i tiden havde en evne til at rette sig efter de mest magtfulde i landsbyen.

Landsbyrådet har beføjelser til rigtig mange ting fra store og små projekter til at tage sig af familiære problemer.

Landsbyrådet har over de sidste 30 år virkelig udviklet sig i en positiv retning og befolkningen har tiltro til det. Rådet er en vigtig institution for  landsbyens udvikling. Både i bestræbelsen på at skabe tillid og at åbne medlemmernes forståelse for at opbygge en lokal demokratisk styreform, men også i implementeringen af demokratiet, der nødvendigvis må tilpasses den tanzanianske tankegang og levevis.