Her er som illustration en video, desværre ikke på dansk, men swahili, og den viser hvilke katastrofale følger indtagelse af for store mængder flourid har.

Videoen er optaget i nabolandsbyen til Oldonyowas, Lemongu hvor der stadig er problemer med for meget fluorid i vandet.

For 20 år siden kunne man se det samme problem i Oldonyowas, men efter at det nye vandsystem for rent vand er etableret er det kun folk tænder der i nogle til fælde bliver misfarvede,

Landsbyen Oldonyowas ligger på siden af Mount Meru, som er en inaktiv vulkan, i ca. 1800 m. højde.

I vulkanske områder har drikkevandet ofte et alt for højt indhold af fluorid. Før vi byggede vandsystemet for rent drikkevand, var eneste mulighed for drikkevand i Oldonyowas.

Dvs. at der er to forskellige vandsystemer i Oldonyowas; ét til drikkevand og ét til alt andet, tøjvask, vanding af husdyr ect, brugsvandssystemet.

 

Det høje flouridindhold har invalideret en meget stor gruppe af menneskene i landsbyen, men efter at det nye drikkevandssystem blev taget i brug i 1998, findes der næstenikkemennesker med deformationer af kroppen længere. Man kan ikke se eller lugte det i vandet, og faktisk smager vandet godt. Men det er livstruende. WHO´s anbefaling af fluorid i drikkevand er 0,5 mg/l.

I Oldonyowas er det helt op til 30 mg/l. Altså er brugsvandet i Oldonyowas sundhedsskadeligt. Det rene drikkevand i Oldonyowas er ca. 3 mg/l hvilket er tilladeligt i vulkanske områder i Tanzania for drikkevand. Det kan dog give misfarvning af tænder.

Her nedenfor kan i læse om hvordan fluorid indvirker på kroppen

Forgiftninger med fluorid er et overvældende problem flere steder i verden, mens vandforsyningen andre steder tilsættes fluorid for at bedre tandsundheden.

Den invaliderende sygdom fluorose, skyldes fluoridforgiftning.

Fluorose invaliderer.

Fluorid antages, i små mængder, at styrke tændernes emalje. Men større mængder giver anledning til misdannelser. Der udfældes calciumfluorid i tanden, og udfældningen ses som svage hvide streger og områder i emaljen, eller tænderne bliver sorte og misdannede.

Endnu større mængder fluorid fører til misdannede knogler. De første symptomer er periodevis smerte og stivhed i ledene, hovedpine, mavesmerter og muskelsvaghed. Så forekommer knogleskørhed, der er hærdning og aflejringer i knoglerne og til sidst angribes knoglerne i rygmarven, de vigtigste led, muskler og nervesystem. Det fører til forvredne hænder og ben, deformerede tænder, smerter, feber, blindhed og kraftig mental retardering.

Fru Elisante tnder


Hverken tand- eller knogle-fluorose kan behandles, og skaderne er irreversible. Den eneste måde at undgå sygdommen på er at undgå overskud af fluorid. Det kan imidlertid være umuligt, fordi den optimale mængde fluorid ikke kendes. Den afhænger af kosten og den almene ernæringstilstand. F.eks. bevirker en diæt, der er lav i calcium, at fluorid tilbageholdes i kroppen.

Et yderligere usikkerhedsmoment er, at børn og unge udskiller fluorid mindre effektivt end ældre og tilbageholder mere i knoglerne. Millioner af mennesker har kun adgang til vand med højt fluoridindhold, og de kan dårligt beskytte sig mod invalidering.