CSR Program

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR-program for Landsby til Landsby til virksomhed og sponsorer. 

Foreningen Landsby til Landsby har som formål at:

 • At rejse midler og støtte til udvikling af Oldonyowas Village, Tanzania, samt eventuelle andre lokalsamfund i landet.
 • At styrke internationalt samarbejde om udvikling og forbedring af levevilkårene for Tanzanias befolkning.
 • At fremme mellemfolkelig forståelse ved at arrangere rejser til Oldonyowas og Tanzania for foreningens medlemmer og støtter. 

Handleplan 2020-2023.

 • At gennemføre udbygningen af Oldonyowas Secondary School. Nuværende projekt er at bygge et Naturfagslokale. 2020-21
 • At gennemfører udbygningen af Oldonyowas Secondary School efter anvisning fra Oldonyowas Lokalråd og andre projekter til udviklingen af Oldonyowas. 2021-23

Foreningen Landsby til Landsby arbejder ud fra FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I samarbejdet med landsbyen Oldonyowas, Tanzania er vægten især lagt på verdensmål 6 og 4.

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet.

Landsby til Landsby har allerede gennemført to vandprojekter i Oldonyowas. Ét udelukkende til drikkevand og ét til brugsvand. Disse to projekter har med medført betydelig bedre sundhed og bedre økonomi for hele landsbyen. Vandprojekterne er livsnerven i landsbyen og er hele tiden under opsyn og reparation. 

Verdensmål 4: Kvalitetuddannelser.

Oldonyowas har over de sidste 30 år oplevet en betydelig udvikling som hele landsbyen kan være stolte af. De er nu kommet så langt at de selv har taget initiativet til at bygge en Secondary School. Landsby til landsby har støttet landsbyen med et Kemi og Fysik lokale, og vil fremtiden sørge for at flere bygninger bliver opført. Samtidig vil vi sørge for at lærerne udvikler sig så   eleverne får den optimale undervisning. 

Vi arbejder dog hele tiden bevist om at opfylde alle FN’s mål som vil være relevant for landsbyen 

Oldonyowas.

Se verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/

Som CSR-partner i Landsby til Landsby får din virksomhed:

 

 • Aktiv støtte til udviklingsprojekter i Oldonyowas Village og aktivering af partnerskab. 
 • Kontaktperson hos Landsby til Landsby i Danmark som hos partner i Oldonyowas 

           Village varetager og plejer partnerskabet. 

 • Afrapportering så I som virksomhed kan følge med i de resultater som vi sammen skaber. 
 • Mulighed for eksponering på Landsby til Landsbys digitale platforme.  
 • På egen hjemmeside, digitale platforme og gennem reklame for egen virksomhed orientere om jeres engagement i aktivt udviklingsarbejde i landsbyen Oldonyowas, Tanzania. 
 • At kunne fortælle den gode historie i jeres netværk om støtten til en forening hvor al støtte går direkte til formålet at udvikle landsbyen Oldonyowas uden administrationsomkostninger. 
 • Mulighed for at aktivere medarbejdere i jeres virksomhed med rejser som Landsby til Landsby arrangerer.

 

Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. ’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet. Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

 

© 2023 Landsby til Landsby