Kemi med eleverKemi/fysik laboratoriet er den nyeste bygning, hvor vi har været stærkt inde i billedet. Her skulle der indlægges både gas og vand, hvilket har gjort etableringen mere omkostningsfuld end de øvrige lokaler.

I samarbejde med Rotary Bjerringbro, Rotary Club Market Harborough, England, private danske enkeltpersoner og familier samt danske virksomheder lykkedes det at indsamle de fornødne beløb til opførelsen af kemi/fysik laboratoriet, som må siges at være et vellykket projekt.

Landsbyen har selv stået for opførelsen, økonomien samt ansættelse af de rigtige håndværkere. Projektet lykkedes indenfor de beregninger, vi anslog i budgettet.

Det var første gang, at Landsbyrådet selv skulle stå et helt projekt med udefra kommende midler, og rådet har udvist stor ansvarlighed.

Pengene blev indsat på en konto, som administreres af den danske konsul i den nærliggende storby Arusha. Styringen af økonomien foregik på måde, at der blev udbetalt et aftalt beløb på højst 30.000 kr. ad gangen, og landsbyen skulle fremvise regninger for beløbet for at kunne opnå et nyt beløb. En rigtig god ordning, som viste sig at være bæredygtig, idet det afsluttende regnskab viste et overskud på 973 kr. ud af en samlet pris for kemi/fysik laboratoriet var 194.000 kr.

 

Hele landsbyen har på skift i grupper hjulpet med udgravning, cementblanding, været murerarbejdsmænd osv. for, at projektet kunne gøres så billigt som muligt.

Det viser, hvor langt Oldonyowas er kommet med hensyn til at kunne projektere og gennemføre projekter, uden at pengene går i de forkerte lommer.

Etableringen af kemi/fysik laboratoriet er blevet bemærket og rost fra flere sider i det officielle tanzaniansk undervisningssystem.

Klik her for at læse: Kemi & fysik, Afsluttende rapport