Tinga Tinga 

Direkte link til igangværende projekt -> Opførelse af naturfagslokale

 

De allerfleste bistandsprojekter i Afrika starter med de bedste intentioner om udvikling og forbedrede levevilkår for befolkningen. Men et stort antal projekter overlever kun kort tid efter, at donorer og bistandsarbejdere er rejst hjem.

Den slag fejlslagne projekter betegnes i udviklingsbistandens sprogbrug som ”hvide elefanter.”

De er ikke alene spild af penge og nyttesløse i forhold til formålet, nemlig udvikling. De er også direkte skadelige, fordi de i mange tilfælde bidrager til apati og mistillid hos lokalbefolkningen overfor udviklingshjælp udefra.

Der kan være flere grunde til, at der skabes ”en hvid elefant”, men ofte handler det om manglende eller for ringe opfølgning på projektet, når den tid kommer, hvor de lokale selv skal overtage ansvaret. Der mangler kontinuitet og en langsigtet, bæredygtig plan for, hvad der skal ske, når pengene er brugt op og bistandsarbejderne rejst hjem.

I Landsby til Landsby er vi meget opmærksom på den risiko. Vi har valgt at blive i den samme landsby, Oldonyowas, i snart 30 år. Det har skabt synlige og mærkbare resultater.

Over en så lang periode lærer man landsbyens mennesker og kultur at kende til bunds. Der opbygges en gensidig tillid og respekt mellem parterne, som er af uvurderlig betydning for samarbejdet og befolkningens indstilling til projektet. Den tillid og respekt er en forudsætning for succes.

Og mest af alt lærer man, at kun projekter, som er funderet i de lokale ønsker og behov, bliver vellykkede. Intentionerne kan være aldrig så gode, men hvis ikke den lokale befolkning selv ønsker projektet og ser det som en forbedring, er der meget stor risiko for, at det ender som en ”hvid elefant.”

Ingen – heller ikke i Danmark – bryder sig om, at personer eller organisationer udefra vil gennemføre planer, som vi – den lokale befolkning – ikke har ønsket og ser behov for. Sådan reagerer afrikanere naturligvis også.

Tæt og tillidsfuldt samarbejde og udveksling af erfaringer på alle niveauer er en forudsætning for at få det bedste ud af indsatsen og nå til målet. Det er vigtigt, at begge parter respekterer, at vi er forskellige, men arbejder på ligeværdige vilkår.

At man lærer at tale det lokale sprog er en stor fordel og et stærkt signal om vilje og engagement. At man sætter sig ind i den lokale kultur og folks levevis er naturligvis også med til at bane vejen for succes.

Det kræver dyb tålmodighed at nå i mål, plus respekt for at mange processer ikke går så hurtigt og gnidningsfrit som derhjemme i Danmark. Ting tager tid, og det må man acceptere. Men desto større er glæden og tilfredsheden for alle parter den dag, man kommer i mål.

Resultaterne af den nævnte arbejdsform kan ses i Oldonyowas. Landsbyen og lokalområdet har flyttet sig fremad, befolkningen er blevet dygtigere, økonomien og levevilkårene er forbedret. Der er skabt en positiv spiral, der næres af, at landsbyens beboere har fået en tro på en bedre fremtid.

 

Derfor er vi glade for nedenstående artikel, som har nogle år på bagen, men stadig er en aktuel beskrivelse af Oldonyowas:

Klik her ->Ingen hvide elefanter i Oldonyowas.

 

TEKST: UFFE JØRGENSEN OG MERETE STUDNITZ.

Hortonom Uffe Jørgensen og agronom Merete Studnitz er begge forskere ved Forskningscenter Foulum