Kemi & fysik, Afsluttende rapport

Bygning af kemilokale Oldonyowas Secondary School,

Tanzania.

Udfærdiget af Jesper Land Gregersen, Projekt superviser

januar 2020

Sammenfatning af forløb:
Samlet overført beløb til Tanzania, onsdag d. 28. august 2019: 189.961 kr. = 65.278.770 tzsh.
Samlede udgifter, skolebyggeri 188.990 kr. = 64.952.020 tzsh.
Samlet indestående på konto i Tanzania d. 31. december 2019: 662 kr. = 226.750 tzsh.
Budget er dermed estimeret korrekt og budgettet overholdt.
Bygningen lever op til Tanzanias nationale krav til skolebyggeri.
Det oprindelige Budget udregnet af Arusha District Council, Tanzania var på 305.000 kr.
Alt manuelt arbejde og indkøb i forbindelse med byggeriet har indbyggerne i Oldonyowas selv
stået for, hvilket har betydet at byggeriet kunne gennemføres med en besparelse på det
oprindelige budget på ikke mindre end 114.419 kr.
Ud over at det manuelle arbejde blev udført uden betaling, har der også været store besparelser
ved at landsbyrådet selv har stået for indkøb samt brugt lokale håndværkere til at lave vinduer,
døre, skabe og hylder.
Oldonyowas landsbyråd har selv styret økonomi under supervision af den danske konsul Geert
Lassen Holm og projekt superviser Jesper Land Gregersen.
Konklusionen må være at projektet har tydeliggjort at Oldonyowas Landsbyråd og indbyggere er
ansvarlige partnere der har udført arbejdet efter de anvisninger som både Arusha District Council,
Rotary og superviser Jesper land Gregersen har lagt for byggeriet.
Vi kan alle være glade for et forløb som er gået efter planen. Projektet blev lanceret i januar 2019 i
Bjerringbro Rotary Klub, indsamlede midler sendt og modtaget i Tanzania 28. august, byggeri
igangsat samme dag 28. august, og 31. december 2019 var alle udgifter betalt og byggeriet vil stå
færdigt 1. februar 2020.
Bilag:
Budget.

Indsamling af støttemidler til projektet.
Oldonyowas Landsbyråd ansøgte gennem mig, Jesper Land Gregersen, Rotary Bjerringbro om
økonomisk støtte til opførelse af et kemilokale i forbindelse med det igangværende byggeri af en
Secondary School i landsbyen Oldonyowas, Tanzania. Landsbyrådet selv havde søgt, og fået,
midler fra lokale donorer samt lavet indsamling blandt landsbyens indbyggere. Dette betød at
flere bygninger til skolen var bygget eller var under opførelse, men et kemilokale er en stor
mundfuld rent økonomisk så derfor forhørte de sig hos mig om der var mulighed for støtte.
Jeg forelagde projektet for Bjerringbro Rotary Klub i januar 2019 og det blev vedtaget at støtte
projektet.
Projektet er unikt da det både er støttet af Bjerringbro Rotary Klub, Rotary Club Market
Harborough, England, Rotary distrikt 1440, Danmark, Rotary Danmarks Hjælpefond, 60 enkelt
personer, hvor den overvejende del ikke har relationer til Rotary, samt 5 virksomheder.
Dermed har projektet vist at det har meget stor opbakning blandt en bred kreds personer med
forskellig baggrund, men det til trods finder sammen og bringer viden omkring projektet,
Oldonyowas og Rotary ud til en stor gruppe mennesker.
Både Rotary og projektet er blevet profileret offentligt, så den herhjemme så vigtige del af
projektet, information/oplysning og mellemfolkelighed, er blevet varetaget på bedste vis.
Rotary har ialt skaffet kr. 195.000 til projektet som fremkommer som følger:
Rotary Bjerringbro: 20.000 kr.
Distrikt 1440: 20.000 kr.
Market Harborough: 17.500 kr.
Hjælpefond: 60.000 kr.
Private & virksomheder: 77.500 kr.
Ialt: 195.000 kr.
Forskellen på de 195.000 kr. og de 189.961 kr. som indgik på bankkontoen i Tanzania, er udgifter i
forbindelse med overførsel af penge.

Aftalen med Landsbyrådet:
Jeg har haft et samarbejde med landsbyen Oldonyowas siden 1991. Vi har lavet mange projekter
sammen hvor jeg har været den som både har taget sig af økonomi, sikre at udførelse af arbejdet
blev gjort forsvarligt samt taget del i den håndværksmæssige del af projekterne.
Dette projekt er det første, hvor Oldonyowas Landsbyråd selv skulle stå for økonomi og byggeri.
Det blev gjort meget klart fra starten at vi nu var kommet så langt i udviklingen af vort samarbejde
og projekter, at det skulle bevises, de selv var i stand til at stå for hele byggeriet og økonomien.
Der har under hele forløbet været supervision af økonomien for at sikre at udgifterne ikke kom ud
af kurs.
Landsbyrådet har bevist at de selv er i stand til dette, hvilket er endnu et mål nået i forhold til
deres egen udvikling som organisation og et bevis på at ansvarlige folkevalgte bruger pengene til
det de er blevet øremærket til.
Aftalen blev overholdt.
Byggeriet:
Oldonyowas havde ved henvendelsen om støtte, en tegning af byggeriet klar som var udarbejdet
af Arusha District Council og opfyldte standarder for opførelse af skolebyggeri i Tanzania.
Helt fra starten af byggeriet har der været tilknyttet en tanzaniansk ingeniør, som har haft tilsyn
med byggeriet.
Landsbyen ansatte en professionel murer for at sikre at byggeriet blev udført håndværksmæssigt
korrekt. Landsbyrådet udarbejdede en liste over arbejdsgrupper, så der altid var manuel
arbejdskraft tilstede til at hjælpe mureren og hans team af håndværkere. Landsbyens indbyggere
har efterhånden så mange, der er dygtige med deres hænder, at de kan gå til hånde i mange
forskellige situationer på rimelig professionel vis. Disse kvaliteter er opnået gennem mange
forskellige projekter, som landsbyen har været involveret i. Denne uddannelse af kvalificeret
arbejdskraft gør at landsbyen kan yde en stor hjælp til selvhjælp så projekternes budgetter kan
reduceres betragteligt. Landsbyen giver, gennem indsamling blandt beboerne, et måltid mad efter
endt arbejdsdag til samtlige arbejdere.
I hele perioden har der været arbejdet på byggeriet 5 til 6 dage om ugen. Mureren er dygtig og
resultatet rigtig godt. Før ansættelse a vedkommende havde Landsbyrådet haft 3 murere til
samtale angående byggeriet, og mureren der blev valgt havde erfaring fra tidligere byggerier i at
bygge kemilokaler, og det ses tydeligt på byggeriet, at han var et godt valg.
Kemilokalet fremstår, efter tanzaniansk standard, som et moderne kemilokale med de nødvendige
installationer. 3000 l. vandtank på taget som forsyner lokalet med vand til forsøg og rørført ud i
septiktank, håndvaske, gasflasker i separat rum, som forsyner arbejdsbordene med gas gennem
rørføringer. Lokalet har forberedelsesrum til læreren, hvor der er monteret hylder, skabe,
arbejdsborde og stole. I selve klasselokalet er der skabe til opbevaring. Landsbyrådet har også her
formået at leve op til de krav de blev stillet.

Samarbejdet mellem Landbyråd og donoren:
Under hele forløbet har der været tæt kontakt mellem Jesper Land Gregersen og landsbyen.
Alle opståede udfordringer er blevet diskuteret og fundet en løsning på. Det er blevet betydelig
nemmere at kommunikere nu hvor internettet er kommet til landsbyen, og der er
telefonforbindelsen via WhatsApp. Via denne forbindelse har det også været muligt at få fotos så
jeg har mulighed for at følge med i byggeriet ad denne vej.
Den danske konsul Geert Lassen Holm, som jeg har arbejdet i tidligere projekter, har haft opsyn
med økonomien og har taget mange ture til Oldonyowas for at sikre, at alting gik efter planen.
Geert og jeg har haft ugentlige mailkorrespondancer og samtaler via WhatsApp for at sikre at
byggeriet blev forsvarligt udført og sikre tilbagemelding til donorer om byggeriets tilstand. Geert
har helt sikkert været en vigtig brik i at projektet blev gennemført så problemfrit.
Det har været en hel anden oplevelse at skulle arbejde med et projekt på afstand, og jeg må
indrømme, at jeg har haft mine bekymringer, især i starten. Men det viste sig hurtigt, at jeg kunne
slappe mere og mere af, efterhånden som jeg kunne erfare at alting gik godt.
Konklusion:
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med alle parter i projektet. Oldonyowas har
bevist, at de er en rigtig god samarbejdspartner, som har udviklet sig enormt over årene. De vil
deres egen udvikling og har godt styr på den. At dette er det tredje projekt indenfor 6 år, på et
samlet beløb på lidt over 1 million danske kroner, hvor hvert projekt har overholdt budgetterne,
kan kun betyde at de tager støtten og udvikling af landsbyen Oldonyowas alvorligt og at landsbyen
i fremtiden har gjort alt rigtigt til at kvalificerer sig til yderligere støtte.
Det er mit håb at Rotary i fremtiden vil støtte projekter i denne landsby. Samarbejdet med
Oldonyowas beviser tydeligt at kontinuitet betaler sig og at både Oldonyowas og vi får en god
oplevelse som samtidig gør, at befolkningen i Oldonyowas får bedre levevilkår og vi får en
oplevelse af tilfredshed ved at have gjort en indsats for dette.
Vi kan alle være glade for vores indsats.
Tak til:
Landsbyrådet i Oldonyowas.
Indbyggerne i Oldonyowas.
Bjerringbro Rotary Klub.
Rotary Club Market Harborough, England.
Rotary Distrikt 1440, Danmark.
Rotary Danmarks Hjælpefond.
Den danske konsul i Arusha, Tanzania, Geert Lassen Holm.
Min tålmodige kone, Eva Mortensen samt vores børn.
De 60 enkeltpersoner og familier der har støttet projektet.
De 5 virksomheder som har støttet projektet.

© 2023 Landsby til Landsby